א.ע מנעולים:לחץ לחיוג: 050-2479229 24/7ש'
חשוב לשמור מס' זה בפלא' האישי לשעת חירום

פורץ רכבים בבית שאן

 

 

 

במידה ונינעלו לך המפתחות ברכב…

"א.ע מנעולים" נותן לך שרות פריצה לרכב ללא נזק.
"א.ע מנעולים" נותן שרות פריצה לרכבים בבית שאן

050-2479229 עוזי

3 הדלת לאחר הפריצה

 

2 הכלי שניבחר לפריצת הרכב

 

1 כלים מיוחדים לפריצת הרכב