א.ע מנעולים:לחץ לחיוג: 050-2479229 24/7ש'
חשוב לשמור מס' זה בפלא' האישי לשעת חירום

פורץ רכבים בעפולה

 

 

במידה ונינעלו לך המפתחות ברכב… "א.ע מנעולים" נותן לך שרות פריצה לרכב ללא נזק.
"א.ע מנעולים" נותן שרות פריצה לרכבים בעפולה

050-2479229 עוזי

3 הכלי מסתובב והמנעול ניפתח

2 תחילת עבודה על המנעול

1 הכנסת הכלי לפתח המנעול